Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Ogłoszenie o stażu

środa, 04 lutego 2009 14:47
-

Urząd Gminy Kotla szuka osoby chętnej do odbycia stażu, która posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgodnie z informacją Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia stażu może zostać skierowany:

-bezrobotny do 25 roku życia, tj. bezrobotny, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia, 

-lub bezrobotny w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej , który nie ukończył 27 roku życia.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 140 % zasiłku dla bezrobotnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie  www.pup.glogow.pl/ofertystaz.html