Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

KONKURS PLASTYCZNY „Oddając krew – darujesz życie”

poniedziałek, 13 maja 2019 13:54
-
alt„Oddając krew – darujesz życie” Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotli przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu TO w Głogowie organizują konkurs plastyczny.
Zasady konkursu:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli.
2.Konkurs plastyczny jest organizowany w 4 kategoriach:
• Klasy 0 - I
• Klasy II - III
• Klasy IV – VII
• Klasy III gimnazjum

3. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
4. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna na odwrocie w prawym dolnym rogu zawierać informacje: imię, nazwisko, klasę i szkołę autora.
5. Technika plastyczna pracy jest dowolna, (płaska - format A4).

Termin konkursu i miejsce składania prac:
1. Prace konkursowe należy składać do 27.05.2019 r. (biblioteka szkolna).
2. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 01.06.2019 r. podczas pikniku pod hasłem „Dzień dla życia”. Komisja konkursowa - za prawidłowy przebieg konkursu oraz ocenę prac odpowiedzialna jest komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu TO w Głogowie.
Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe.