Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Projekty z UE

-Remont WDK w Sobczycach
 

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach”                                    


 

 Image

KAŻDY   OSIĄGNIE  SUKCES


 


 
„Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym w Kotli”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


 Image
 Europejski  Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie 
                               
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli


   Image
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Budowa świetlicy wiejskiej w Kulowie wraz
z zagospodarowaniem terenu”


Image
 PROGRAM ROZWOJU SMOK „ NIKT NIE JEST LEPSZY – WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI ”
(DZIAŁANIE 1.2/III)

Galeria zdjęć   

     Image

Przebudowa drogi do SUW w Kotli i części ulicy Parkowej